Co je těhotenská cukrovka, příznaky, jak se léčí a proč vzniká

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. – team DiaMáma

Těhotenská cukrovka, známá také jako gestační diabetes mellitus (GDM), je typ diabetu, který vzniká během těhotenství u 15 – 18 % žen. Mezi rizikové faktory jejího vzniku patří vyšší věk, nadváha a rodinná anamnéza diabetu, ale objevuje se i u žen bez těchto rizikových faktorů. Těhotenská cukrovka se obvykle začíná projevovat ve druhé polovině těhotenství a mizí po porodu. Příznaky těhotenské cukrovky zpravidla nejsou zjevné, proto je doporučeno cíleně pátrat po přítomnosti  této poruchy – tj. provést screening na těhotenskou cukrovku. Ten spočívá v kontrole glykémie nalačno na začátku těhotenství a v provedení orálního glukózového tolerančního testu mezi 24. – 28. týdnem těhotenství. Těhotenská cukrovka jako diagnóza zní možná hrozivě, ale není třeba se bát. Dobře léčená a zvládaná představuje minimální rizika pro matku i dítě. Léčí se primárně pomocí změn stravy a životního stylu, a jen pokud to nedostačuje, tak i tabletkami metforminu, případně inzulinu.

Co je to těhotenská cukrovka?

Těhotenská cukrovka, nebo-li odborněji gestační diabetes mellitus, je stav, při kterém má těhotná žena zvýšené hladiny krevního cukru (glykémie). Obvykle se projevuje v druhé polovině těhotenství, může ale začít už v prvním trimestru. Týká se zhruba 15 – 18 % těhotných a rozhodně není problémem jen u obézních či starších žen. Postihnout může kohokoliv, nehledě na věk, váhu, tělesné proporce či způsob stravování. Může zaskočit i zdravé štíhlé aktivní ženy bez cukrovky v rodině.

Příčiny těhotenské cukrovky – proč vzniká?

Cukrovka postihuje ženy s genetickou predispozicí, u kterých zvýšená hladina těhotenských hormonů produkovaných placentou vede ke zvýšeným hladinám krevního cukru. Jak těhotenství postupuje, vliv hormonů se zvyšuje a těhotenská cukrovka se tím může dále zhoršovat. S věkem a počtem těhotenství pravděpodobnost výskytu onemocnění narůstá, proto je třeba na ni testovat i ženy, které ji v předchozím těhotenství neměly.

Příznaky těhotenské cukrovky – jak poznat těhotenskou cukrovku?

Těhotenská cukrovka ve většině případů nemá žádné příznaky, proto je potřeba po ní cíleně pátrat. Neodhalená nebo nedostatečně léčená cukrovka se již v průběhu těhotenství může projevit některými komplikacemi u dítěte, například větším vzrůstem plodu nebo zmnožením plodové vody. Výrazně zvýšené glykémie mohou doprovázet také následující příznaky: 

 1. Nález cukru v moči (glykosurie), častější močení a zvýšený pocit žízně.
 2. Snížená odolnost proti infekcím, zvýšený výskyt vaginálních mykóz a zánětů močových cest.
 3. Vyčerpání a nadměrná únava, v extrémním případě i hubnutí.

Vyšetření – test na těhotenskou cukrovku (OGTT)

Těhotenská cukrovka většinou nevykazuje žádné zjevné příznaky, běžně ji tedy není “cítit”. Spolehlivou cestou, jak tuto diagnózu potvrdit nebo vyvrátit, je test na těhotenskou cukrovku. První vyšetření se provádí na začátku těhotenství odběrem glykémie nalačno, což je součástí dalších laboratorních testů, na které vás posílá ambulantní gynekolog. Pokud je hodnota v normě, další vyšetření proběhne mezi 24. až 28. týdnem formou zátěžového testu, tzv. orálního glukózového toleranční test (OGTT). Cukrovka může být odhalena i na základě opakovaně zvýšených glykémií na glukometru. Nejedná se však o spolehlivý postup a přítomnost cukrovky by měla být ověřena laboratorně z žilní krve.  

Jak probíhá OGTT test?

 • Před testem lačníte minimálně 8 hodin, ale jinak jídelníček několik dní před testem nijak neupravujete.
 • Test začíná odběrem nalačno, poté vypijete roztok 75 gramů glukózy a další odběr proběhne po 60 a 120 minutách.
 • Od vypití roztoku až do posledního náběru krve je třeba zůstat v klidu a bez pohybu, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. 
 • Během testu můžete vypít až 250 ml čisté vody a až po posledním odběru se můžete najíst. Obojí doporučujeme jako prevenci možné nevolnosti.

U více než poloviny žen je cukrovka zjištěna na základě zvýšené glykémie nalačno. V tom případě se v testu nepokračuje (nepodá se sladký roztok), ale vyšetření by mělo být následující den provedeno znovu. Opakovaně vyšší glykémie nalačno potvrzuje diagnózu těhotenské cukrovky. V případě, že je podruhé glykémie nalačno v normě, dokončí se celý test. 

Co znamenají hodnoty OGTT testu?

Těhotenská cukrovka je diagnostikována, pokud je:

 • glykémie nalačno opakovaně ≥ 5,1 mmol/l nebo
 • glykémie v 60. minutě ≥ 10,0 mmol/l nebo
 • glykémie ve 120. minutě ≥ 8,5 mmol/l.

Bezpečnost testu na těhotenskou cukrovku

I když se OGTT může zdát jako velká zátěž, nemusíte se ho bát. Zdravý organismus ho zvládne levou zadní a ženy s již přítomnou těhotenskou cukrovkou odhalí první odběr na lačno. V testu se pak u nich již nepokračuje. Stejně tak se OGTT nedělá ženám, které měly prediabetes nebo diabetes již před těhotenstvím.

To, že je test OGTT dostupný všem těhotným ženám, naopak vidíme jako velkou výhodu. Dozvíte se totiž nejen to, že vás momentálně trápí těhotenská cukrovka. Ale také to, že máte v těle skrytou dispozici k rozvoji cukrovky 2. typu (DM2) v budoucnu. Tato informace je velmi cenná – využijte ji. Pokud se podle ní zařídíte, můžete se vyhnout řadě rizik i komplikací v těhotenství a změnit budoucnost vaši i miminka k lepšímu. A jak rádi říkáme – nejlepší léčbou cukrovky je nenechat ji vůbec rozvinout. V programu DiaMáma se tomu věnujeme podrobněji.


O testu na těhotenskou cukrovku jsme pro vás připravili celou e-knihu „Co jste chtěly vědět o OGTT testu“ ke stažení zdarma.


Rizika – vliv těhotenské cukrovky na dítě a matku

Pokud není těhotenská cukrovka dobře zvládána (tzv. kompenzována), nebo dokonce není vůbec léčena, může mít značný negativní vliv na plod i matku. 

Možná rizika těhotenské cukrovky pro plod: 

 • nadměrný růst (makrosomie, tedy porodní váha nad 4 kg) může vést k potížím matky i dítěte při porodu
 • zhoršený vývoj orgánů může způsobit dechové obtíže, poruchy srdečního rytmu, horší průběh novorozenecké žloutenky a další komplikace
 • vyšší pravděpodobnost vrozených vad (pokud byla cukrovka přítomna už na začátku těhotenství)
 • hypoglykemie,  kdy novorozenec může několik dní po porodu trpět nízkou hladinou cukru v krvi
 • vyšší riziko rozvoje obezity, diabetu 2. typu i dalších civilizačních onemocnění během života

Možná rizika těhotenské cukrovky pro matku: 

 • komplikace při porodu, vyšší pravděpodobnost nutnosti císařského řezu
 • preeklampsie, což je vážné onemocnění těhotných žen spojené s vysokým krevním tlakem a poškozením orgánů, představuje riziko i pro plod
 • vyšší pravděpodobnost rozvoje (pre)diabetu 2. typu v pozdějším věku

Nejzávažnější komplikací špatně zvládané těhotenské cukrovky je úmrtí plodu v děloze. Riziko narůstá ke konci těhotenství, a proto se u žen se špatně kompenzovanou (zvládanou) těhotenskou cukrovkou nedoporučuje přenášet přes termín porodu. U žen s výbornou kompenzací těhotenské cukrovky se do termínu porodu nezasahuje.

Léčba těhotenské cukrovky v kostce

Cílem léčby je, aby žena měla hodnoty cukru v krvi v normě jako u ženy bez cukrovky. Pečlivě sledovaná a velmi dobře zvládaná cukrovka pak rizika plod i matku minimalizuje. Ke “zdravým” glykémiím většinou stačí tzv. režimová opatření – úprava stravy a optimalizace životního stylu jako zvýšení pohybové aktivity, kvalitní spánek apod. U přibližně 10 – 20 % těhotných režimová opatření nestačí pro udržení normálních glykémií, pak se nasazuje léčba tabletkami nebo inzulinem.

Hlavní pilíře léčby cukrovky jsou:

 • Dieta při těhotenské cukrovce: Klíčovým prvkem léčby je správná strava. Zdravá a vyvážená strava postavena na základních “opravdových” potravinách s omezením příjmu sacharidů, zejména rychlých cukrů. Vyhýbejte se potravinám s vysokým glykemickým indexem a hlídejte dostatečný příjem bílkovin. Více níže nebo v separátním článku o jídelníčku při těhotenské cukrovce
 • Optimalizace životního stylu: Pravidelná mírná fyzická aktivita, jako je chůze nebo cvičení, může pomoci udržovat hladinu cukru v krvi na stabilní úrovni. Na těhotenskou cukrovku také pomáhá kvalitní pravidelný noční spánek (7-9 hodin během noci).
 • Monitorování hladiny cukru: Domácí měření glykémie pomocí glukometru několikrát denně pomáhá mít přehled, jak dieta a cvičení ovlivňují hladinu cukru a zda je nezbytné upravit léčbu. Měříme zpravidla celkem 4x denně: nalačno a 1 hodinu po velkých jídlech (snídaně, oběd, večeře). Některá pracoviště upřednostňují měření 2 hodiny po jídle (starší přístup, nemusí zachytit nárůst glykémie). 
 • Léková terapie: Pokud dieta a změny životního stylu nejsou dostatečné pro udržení hladiny cukru v krvi v normě, lékař může předepsat orální antidiabetika nebo v některých případech inzulín.

Správná léčba těhotenské cukrovky je důležitá pro prevenci potenciálních komplikací a zajištění zdravého těhotenství pro matku i dítě. Každá léčba je individuálně přizpůsobena potřebám a stavu konkrétní pacientky.

Jak se při těhotenské cukrovce měřit a jaké jsou zdravé hodnoty?

Domácí měření se provádí glukometrem (přístroj menší než telefon, dostanete v diabetologické poradně nebo zakoupíte) s pomocí odběrových proužků. Jako těhotná máte podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb. nárok na 2500 proužků do glukometru za rok, takže by vás měření nemělo ani finančně zatěžovat.

Měříme zpravidla celkem 4x denně: nalačno a 1 hodinu po velkých jídlech (snídaně, oběd, večeře). Někteří lékaři upřednostňují měření 2 hodiny po jídle, tento starší přístup ale nemusí zachytit prudší nárůst glykémie.

Cílové “zdravé” hodnoty jsou následující: 

 • nalačno 3,5 – 5,3 mmol/l
 • za 1 hodinu od začátku jídla 5,0 – 7,8 mmol/l
 • za 2 hodiny od začátku jídla  5,0 – 6,7 mmol/l

Zásady stravování při těhotenské cukrovce – aneb jídelníček a dieta

Základem je omezit příjem jednoduchých sacharidů, jako cukru, sladkostí, pečiva, a slazených nápojů. Místo toho preferujte zeleninu, vlákninu a složité sacharidy (quinoa, pohanka, luštěniny, celozrnné a kvasové pečivo). Bílkoviny a zdravé tuky nemusíte omezovat – mějte ve stravě dostatek masa, ryb, vajec, sýrů a neochucených mléčných výrobků. Omezte průmyslově zpracované potraviny a uzeniny.  Ovoce je povoleno, ale s rozumnou mírou. Vynechte náhradní sladidla a „light“ potraviny – většinou obsahují mnoho sacharidů ve formě škrobů. Dbejte na správné rozložení jídel a pravidelnost stravování. Konzultujte dietu s odborníkem. Monitorujte hladinu cukru a případně ji upravte. Nezapomínejte na pitný režim – vyhněte se ale slazeným nápojům. Ideální je čistá voda.  

Toto je jen velmi stručné shrnutí. Připravili jsme pro vás separátní článek o stravování při těhotenské cukrovce – tam najdete mnohem více informací.

Co se děje s těhotenskou cukrovkou po porodu? 

Po porodu u většiny žen těhotenská cukrovka ustupuje. S odloučením placenty začínají klesat těhotenské hormony, které cukrovku způsobily, normalizují se metabolické procesy a vše se vrací “do normálu”. 

Nicméně je důležité, aby ženy, které měly těhotenskou cukrovku, sledovaly svůj zdravotní stav i po porodu. I když se hladiny cukru mohou normalizovat, mají tyto ženy zvýšené riziko vzniku diabetu 2. typu v pozdějším životě. Je proto vhodné pravidelně podstupovat testy na cukrovku a dodržovat zdravý životní styl, což zahrnuje vyváženou stravu, dostatek pohybu, spánku a udržování zdravé tělesné hmotnosti.

Více informací o prevenci a ústupu diabetu 2. typu můžete nalézt na webu www.remisediabetu.cz. Informace o těhotenské cukrovce pak poskytuje kromě webu DiaMáma také web www.tehotenskacukrovka.cz.

Závěrem… 

Tento článek shrnuje ty nejdůležitější základy. V našem online programu DiaMáma pak získáte mnohem více informací o těhotenské cukrovce a především o tom, jak ji úspěšně zvládat pomocí stravy a životního stylu. V programu na vás také čekají vzorové jídelníčky a tipy na vhodné recepty. Doufáme, že se vám povede prožít těhotenství s cukrovkou v klidu, bez hladu a strachu. Držíme vám palce. Pokud budete potřebovat pomoci, jsme tu pro vás!

MUDr. Hana Krejčí - team DiaMáma

MUDr. Hana Krejčí - team DiaMáma

Působí na 3. interní klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze a na diabetologické a interní ambulanci pro těhotné v porodnici U Apolináře. Věnuje se výuce studentů medicíny a nutriční terapie i laické osvětě o problematice diabetu. Významnou měrou se podílela na formulaci nejnovějších oficiálních postupů pro léčbu těhotenské cukrovky z roku 2017.

Další články, které by vás mohly zajímat…

Velikonoce s těhotenskou cukrovkou

Velikonoce s těhotenskou cukrovkou

Velikonoce mohou být pro ženy s těhotenskou cukrovkou stresující. Jak si užít těchto svátků naplno a bez starostí? Máme pro vás pár tipů…

Cvičení po porodu

Cvičení po porodu

Hodně žen se těší, až se po porodu budou moci vrátit k pohybové aktivitě. Jak ale správně a hlavně bezpečně s pohybem začít?

Dopřejte sobě a svému miminku více.

Vzorové jídelníčky, tipy na zdravé recepty a komplexní informace.

 

V našich článcích najdete základní informace. To pravé „zlato“ na vás čeká v našem programu DiaMáma

Vzorový jídelníček při těhotenské cukrovce na 3 týdny, tipy na vhodné zdravé recepty pro snídaně, svačiny, obědy i večeře. Podpora odborného teamu a mnohem více.

950 Kč

celková cena včetně DPH

Přístup na 12 měsíců.